Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, November 1, 2016

Planet Sperlonga / Planeten Sperlongaphotographed by me from outer space ;)
fotograferat av mig från yttre rymden sett ;)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig