afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Sunday, July 24, 2011

Tonight I am a rock star
 

I am - we are
see you later

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig