afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Friday, April 29, 2011

A pretty strange self-portrait / Ett ganska konstigt självporträtt

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig