Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent

Saturday, February 19, 2011

Photos from my little trip / Bilder från min lilla resa



I ran away, met beautiful, nice people, saw exhibitions, had cupcakes, did everything fun I could think of during my 22 hour journey
Jag rymde och träffade vackra, trevliga människor, såg utställningar, åt små muffins, gjorde allt kul jag kunde under min 22 timmar långa resa







THE END

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig