afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Monday, December 6, 2010

Today in Härnösand / I Härnösand idag

in the blue light i det blå ljuset

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig