afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Sunday, December 5, 2010

Photo meme: This is me / Fototriss: Det här är jag


For this week's Fototriss challenge
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig