afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Thursday, December 2, 2010

Cold swans / Kalla svanar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig