afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Saturday, September 18, 2010

Harvest / Skörd


Raspberries / HallonLettuce... trees / Sallads... träd

Veggie lasagna
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig