Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Thursday, January 28, 2010

Thank you, we've had enough / Tack så mycket, det räcker nu

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig