afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Thursday, September 3, 2009

Pale roses and a song / Bleka rosor och en sång

click play

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig