afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Sunday, July 19, 2009

Visual Poetry 2, Visuell poesi 2

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig