Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Wednesday, December 28, 2016

Flowers / Blommor


A bouquet from one of my employers :)
En bukett från en av mina uppdragsgivare :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig