Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Sunday, July 10, 2016

More Rome ♥ / Mera Rom ♥





Café / Ristorante Atelier Canova Tadolini






Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig