Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Friday, August 14, 2015

Norrdans


One of my photos of Norrdans from yesterday's rehearsals of The Little Prince, for an upcoming publication
Ett av mina fotografier från Norrdans repetition av Lille Prinsen i går, till en publikation

Dancers: Hanna Nussbaumer and César García

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig