Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Thursday, December 20, 2012

Wintry self portrait of Maria-Thérèse SommarSommar mitt i vintern -
ett något vintrigt självporträttShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig