Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Monday, December 24, 2012

Merry Christmas! God jul!

Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Sommar


photos of me taken by Louise SommarShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig