afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Monday, April 11, 2011

And a message found on a wall / Och ett meddelande på en vägg


Don't forget to exist

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig