afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Saturday, March 19, 2011

The moon tonight / Månen i kvällYou have to go outside and look! / Ni måste gå ut och titta!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig