afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, January 4, 2011

A couple of self-portraits / Ett par självporträtt

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig