Maria-Thérèse Sommar, fotograf i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, December 14, 2010

Literature and fika in Stockholm, Forum Nutidsplats för kultur


I've just come home after spending a couple of days in Stockholm where I met lots of literary people and checked on my exhibition (final week). On Sunday afternoon, I went to this exciting place called Forum, an underground room where different well-known writers read Proust's entire Remembrance of Things Past, week after week. This week, Bodil Malmsten read from the book and Johan Ullén played the piano extremely well.
Har precis kommit hem efter att ha tillbringat ett par dagar i Stockholm där jag träffade massor av litterära människor och tittade till min utställning (sista veckan). Söndag eftermiddag gick jag till Forum Nutidsplats för kultur, en spännande underjordisk lokal där olika kända författare läser hela Prousts På spaning efter den tid som flytt, vecka efter vecka. Den här veckan läste Bodil Malmsten ur boken, översatt av Gunnel Vallquist, och Johan Ullén spelade våldsamt bra på piano.

Johan Ullén

This is Jean Claude Arnault, director of Forum and an industrious culture worker. He's also a photographer.
Detta är Jean Claude Arnault, konstnärlig ledare för Forum och en flitig kulturarbetare. Han är dessutom fotograf.

Jean Claude Arnault

After the event at Forum I went to see the Facebook movie with two literary persons (people working with literature, that is) and had nightly fika...
Efter tillställningen på Forum gick jag och såg facebookfilmen med två litterära personer (som arbetar med litteratur, dvs) och intog nattlig fika...


Then I woke up and had daytime fika... / Sedan vaknade jag och fikade vanlig dagsfika...

Oh and the evening fika with Frida of Vintagesmulor! Wait - I thought I was going to write about literature. Well, to tie up the loose ends; as you probably know, Proust's series of books starts with a madeleine cake.
Jo och kvällsfika med Frida från Vintagesmulor! Vänta nu - jag trodde jag skulle skriva om litteratur. För att knyta ihop säcken; som ni nog vet börjar ju Prousts serie med en madeleinekaka.

Frida Walström

Maria-Thérèse Andersson, fotograf, photographer, Forum Nutidsplats för kultur, Sigtunagatan, Stockholm, Bodil Malmsten läser Proust
Share:

3 comments

The Gossamer Tearoom said...

Oh yes...and the Linden Blossom Tea...hmmm....

Hugs,

Betty

Anonymous said...

Hi there,I just read your work in this blog community, and I like you are contributing with good information!
kee up the hard work,stay well

Skatan said...

Åååh vilka avundsvärda härliga dagar du haft ...

Njuuut ... men det vet jag att du gör så det behöver jag verkligen inte uppmana dig till.

Kram!

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig