afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Saturday, December 25, 2010

...and for those who celebrate today / och till dem som firar idag

Merry Christmas! / God jul!My main activity today: / Min huvudsakliga aktivitet idag:

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig