Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Tuesday, January 11, 2011

Strange occurrences with birds / Underliga händelser med fåglar

This is not about the thousands of birds which have fallen from the sky dead lately in different parts of the world but something curious I saw... First, two very large, black birds sitting on top of a birch tree (a very tall one). They were about the size of ducks so it didn't quite look normal. They were black grouse! Then... their colleagues came. All in all, 16 black grouse sitting in a tree! I think I may have seen one black grouse before in my life, at the most, and if I did it was in the forest. These birds are so unusual but there they were. 16 in a tree.


Det här handlar inte om de tusentals fåglar som fallit döda från himlen den senaste tiden i flera länder utan om något underligt jag sett. Först var det två riktigt stora, svarta fåglar som satt högt upp i en björk (en mycket hög björk). De var ungefär i ankstorlek så det såg ju inte normalt ut. Det var orrar! Därefter kom deras kollegor. Som mest satt det SEXTON orrar i trädet! Jag tror att jag möjligen sett en enda orre i mitt liv förut men då var det i skogen. De är såpass ovanliga men nu kom de allihop. 16 i ett träd.


Share:

4 comments

Louisa said...

Ballt!

Colleen said...

Beautiful but slightly eerie as well.
:)

The Gossamer Tearoom said...

Very interesting! I love birds of all kinds and really love it when kinds I haven't seen before show up in my yard!

Skatan said...

Det måste verkligen ha varit en syn .. sexton orrar högt upp i ett träd. Jag har bara sett orrar på marken jag ... och absolut inte så många.

Kram!

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig