afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, September 14, 2010

Colours / Färger

from yesterday, on a dark and dreary, rainy day
från igår, idag en mörk och trist och regnig dag

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig