afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Wednesday, June 23, 2010

Cabaret de la Bohème


Montmartre, Paris
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig