afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Monday, July 20, 2009

Visual Poetry 3, Visuell poesi 3

maria-therese andersson afiori konstfoto fine art photography

Purple Rain / Lila regnEach other / Varandra
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig